Organizacija Organizacija poslovnih događanja Cjelokupno planiranje, organizacija, koordinacija, logistička priprema i provedba poslovnih susreta, studijskih putovanja, seminara, konferencija, team-building-a te marketinških i drugih vrsta događanja (in situ ili on line).

Bilo da se radi o seminarima koje sami želite provoditi ali nemate vremena baviti se organizacijskim aspektima ili želite organizirati sudjelovanje svojih zaposlenika na nekom seminaru, studijskom putovanju, konferenciji ili team-building-u i potrebna vam je logistička podrška pri organizaciji, tu sam za vas!

Cijena usluge organizacije poslovnih događanja ovisi o vrsti događanja i zahtjevnosti same organizacije te se dogovara pojedinačno.
play_circle_outline Kontaktirajte me
Upravljanje Upravljanje projektima Usluge upravljanja, koordinacije i praćenja provedbe projektnih aktivnosti te vođenja cjelokupne projektne dokumentacije. Nudim usluge projektne podrške tijekom cijelog životnog vijeka projekata, od pripreme za provedbu, praćenja same provedbe do zatvaranja projekta i arhiviranja projektne dokumentacije.

U sklopu ovih usluga u ponudi je i projektna organizacija rada, usluge reorganizacije i optimizacije rada unutar tvrtke te strateška administracija i nadzor nad provedbom određenih poslovnih aktivnosti.

Cijena usluge upravljanja projektima ovise o traženoj usluzi, stupnju stručnosti te veličini samog projekta.
play_circle_outline Kontaktirajte me
Uredsko Uredsko poslovanje Uredsko poslovanje podrazumijeva široki spektar administrativnih i back-office poslova (unutarnja podrška zaposlenicima) ali i front-office komunikaciju i korespondenciju s klijentima, partnerima i institucijama (vanjska podrška poslovanju). U sklopu ovih usluga nudim i pripremu raznih vrsta poslovne dokumentacije (pripremu dopisa i e-mailova, ponuda i ugovora, raznih vrsta izvještaja i prezentacija), vođenje poslovnog kalendara, organizaciju sastanaka, logističku podršku u sklopu poslovnih putovanja te vođenje i održavanje raznih vrsta evidencija, baza podataka i digitalne arhive. Usluge vođenja virtualnog ureda, osim po satu, mogu se dogovoriti u mjesečnim paketima:
MINI PAKET MIDI PAKET MAXI PAKET
20 sati mjesečno
( 5 sati tjedno )
40 sati mjesečno
( 10 sati tjedno )
60 sati mjesečno
( 15 sati tjedno )
2.800 kn 5.200 kn 7.200 kn
* NAPOMENA: Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem Članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.
** Mjesečni paketi se ugovaraju na period od najmanje 3 mjeseca.
*** Cijena po satu ovisi o traženoj usluzi, stupnju stručnosti te uključuje li odlazak na teren.
Ukoliko u ponuđenim opcijama ne nalazite savršenu kombinaciju za vas, slobodno me kontaktirajte i zajedno ćemo pronaći najbolje rješenje za vaše potrebe. play_circle_outline Kontaktirajte me
Prevođenje Prevođenje Nudim usluge običnih i ovjerenih prijevoda (ovlašteni sudski tumač) za hrvatski, engleski i talijanski jezik raznih vrsta poslovne i tehničke dokumentacije, marketinških materijala te lokalizacije web stranica.
U sklopu ovih usluga nudim i jezičnu podršku pri pokretanju poslovanja u Hrvatskoj, na poslovnim sastancima i studijskim putovanjima te pripremu i distribuciju višejezičnih Newsletter-a i usluge copywriter-a (kreativno pisanje).
JEZIK Obični prijevod Ovjereni prijevod
(sudski tumač)
ENGLESKI / TALIJANSKI
Jednostavni tekstovi i osobni dokumenti 80 kn / kartica* 130 kn / kartica*
komercijalni dokumenti 100 kn / kartica* 150 kn / kartica*
pravna i tehnička dokumentacija 120 kn / kartica* 170 kn / kartica*
Žurni prijevodi uvećavaju osnovnu cijenu 10 - 100%
Sa stranog na drugi strani jezik 130 - 170 kn / kartica*
Lektura 20 - 40 kn / kartica*
* Autorska kartica = 1500 znakova s razmacima
** NAPOMENA: Navedene cijene su oslobođene plaćanja PDV-a temeljem Članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.
*** U slučaju zahtjevnijih i stručnih tekstova, te kod dodatne grafičke obrade materijala, cijene se dogovaraju zasebno.
**** Kod većeg broja kartica odobrava se popust na količinu.
Ukoliko u ponuđenim opcijama ne nalazite savršenu kombinaciju za vas? Posao je uvijek stvar dogovora, stoga me slobodno nazovite i zajedno ćemo pronaći najbolje rješenje za vaše potrebe. play_circle_outline Kontaktirajte me
info@bright-code.hr
Hrvatski